BLISKO  2024 

Dzielimy się z wami radosną nowiną, że nasza biblioteka znalazła się gronie 4️⃣7️⃣ bibliotek w całym kraju, która uzyska dofinansowanie na realizację działań w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Kwota projektu to 1️⃣2️⃣6️⃣ 2️⃣0️⃣0️⃣, która wesprze działania, realizowane w cyklu dwuletnim, w terminie od 29 marca 2024 r. do 15 listopada 2025 r.
🔵Już niebawem rozpoczniemy działania, które:
🟡wzmocnią czytelnictwo
🟡przyczynią się do włączenia nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnej
🟡wpłyną na nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli biblioteki
🟡podniosą kompetencje pracowników biblioteki, pozwalając na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego
 
Może być zdjęciem przedstawiającym mapa i tekst „B Biblioteka K L I S Inicjatywy Kooperacja Lokalność Społeczność Oddolność WYNIKI NABORU Y Y... Program Rowoju Narodowy zytolnletw 20”
 
PROGRAM 
INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY
ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 
“Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnością Etap II. Zakup i montaż windy”
 
W dniu dzisiejszym oficjalnie oddaliśmy do użytku windę. Dokonano tego w obecności Piotr Szlapa Wójta Gmina Dobrzeń Wielki, jego zastępcy Piotra Jonka oraz Roman Kołbuc – Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki i radnej Krystyny Gierok. Towarzyszyli nam również Seniorzy którym z pewnością winda będzie pomocna. Inwestycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury -państwowego funduszu celowego w wysokości 1️⃣5️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ oraz dotacji celowej Urzędu Gminy w wysokości 4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣. Zatem całkowity koszt inwestycji to kwota 199 260zł.
Ukończenie inwestycji pozwoliło nam na zapewnienie pełnej dostępności i równych szans dla wszystkich osób do korzystania z różnych usług i atrakcji oferowanych przez nasze miejsce kultury.
 

Kultura przy Kafeju cz. II

“Od patyka do kosyka” – 

To kolejna inicjatywa w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy oddolne 2023.  W ramach działań odbyły się warsztaty wikliniarskie w czterech sołectwach gminy Dobrzeń Wielki. Warsztaty miały na celu przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z tradycyjnym wyplataniem z wykorzystaniem wikliny. 

Wikliniarstwo na terenie Gminy Dobrzeń Wielkim było kiedyś bardzo ważnym źródłem dochodu mieszkańców, wyplatano prawie w każdym domostwie. 

Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców w różnym wieku. 

Warsztaty poprowadzone były przez dwóch miejscowych mistrzów Tadeusza Taszyckiego oraz Piotra Wiśnego 

Kultura przy Kafeju cz. II

“Piraci w Dobrzeniu” –

W ramach projektu przewidziano szereg spójnych tematycznie punktów programu o wspólnym mianowniku, którym było spędzanie czasu nad wodą (wykorzystanie urokliwego kąpieliska „Balaton” – rekreacja, muzyka, turystyka, bezpieczeństwo nad wodą, promocja organizacji i uczestnictwa w różnorodnych formach spędzania czasu połączonego z  edukacją kulturową ). Na potrzeby promocji zachęcającej do uczestnictwa rodziny z dziećmi przyjęto nazwę „Piraci w Dobrzeniu” i związaną z tym hasłem symbolikę, wystrój i nazewnictwo.

„Piątka w skali Beauforta” – w ramach tego punktu, realizowanego niezależnie od pozostałych przez cały czas trwania imprezy, chętni (rodzice z dziećmi) mogli skorzystać z darmowych przejażdżek kajakami po kąpielisku „Balaton”. Możliwość skorzystania z tej formy rozrywki cieszyła się ogromnym powodzeniem, plaża przy której cumowały kajaki znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie głównej areny wydarzeń, więc uczestnicy mieli cały czas kontakt wzrokowy i głosowy, mogąc w każdym momencie wziąć udział w interesujących ich atrakcjach, bez obawy, że je przegapią.

“Kraina Piratów 1” i “Kraina Piratów 2” – były to  bloki animacji dla dzieci, Profesjonalna grupa animatorów „Seledynek” zmodyfikowała swój standardowy program tak, aby wpisywał się on w główny, tematyczny nurt wydarzenia. Podczas animacji, gier i konkursów edukacyjno-kulturowych dzieci brały udział w szeregu aktywizujących i integrujących zabaw ruchowych, stylizowanych na życie piratów i rejsy po oceanach. Pierwszy z bloków animacji był nastawiony na zabawy ruchowe, muzyczne i taneczne, w drugim odbywały się zajęcia spokojniejsze, między innymi zajęcia malarskie i konkursy wiedzy, co pozwoliło na płynne przejście do realizacji kolejnego punktu programu (odbywającego się niezależne),  jakim były zawody w siłowaniu na rękę. Podczas konkursów i zabaw dzieci były obdarowywane nagrodami związanymi tematycznie z motywem przewodnim imprezy, mogły skorzystać z sympatycznych pirackich ozdób (tatuaże, malunki na twarzach, przepaski na oczy), a także dostępu do fotobudki (zdjęcia w strojach piratów).

”Bezpieczna Przygoda” – w ramach tego działania odbył się profesjonalny pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej, prowadzony przez zawodową specjalistkę BHP. Porady fachowca i fantomy były dostępne przez 3 godziny, niezależnie od realizacji innych punktów programu. W czasie poza pokazami pierwszej pomocy dzieci uczestniczyły w specjalnie przygotowanych na tę okazję konkursach wiedzy i były za to nagradzane atrakcyjnymi nagrodami (wszystkie pytania i nagrody o tematyce związanej z promocją bezpiecznego zachowania nad wodą i nauką podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej). Ponadto na potrzeby wydarzenia i wzmocnienia istotności przekazu przygotowana została ulotka „Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Piraci w Dobrzeniu Wielkim. 8.09.2023 r.”, która była rozdawana wśród wszystkich przybyłych, niezależnie od uczestnictwa w instruktażu BHP.

“Biceps Bosmana i Bosmanki” – był to nowatorski sposób połączenia współzawodnictwa sportowego z jego radosnym odbiorem. Zorganizowane zawody w siłowaniu na rękę (armwrestling) dla kobiet i mężczyzn okazały się jedną z najzabawniejszych i entuzjastycznie odebranych części programu, wpływ na to miała z pewnością specyfika tego sportu, zupełnie pozbawionego agresji, a mimo tego bardzo widowiskowego, szczególnie, że w zawodach brali udział wyłącznie przybyli na wydarzenie uczestnicy, którym kibicowały całe ich rodziny i znajomi. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami. Dużą zaletą zawodów był osprzęt (stół) do zawodowego uprawiania armwrestlingu, zarówno zorganizowanie profesjonalnego sprzętu jak i samego turnieju były zupełną nowością w gminie Dobrzeń Wielki.

„Słodkowodny Kapitan” – honorowym gościem podczas realizacji projektu „Piraci w Dobrzeniu” był Stanisław Domański, kapitan żeglugi śródlądowej („słodkowodny kapitan”), wykładowca w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, uczestnik rejsów „Darem Pomorza, niegdyś przez wiele lat związany zawodowo z gminą Dobrzeń Wielki. Pan kapitan przeprowadził ciekawą pogadankę, nawiązującą do odbytych przez niego podróży po morzach i oceanach, a także obecnie realizowanych funkcji w żegludze śródlądowej. Z racji wielu lat spędzonych w przeszłości w Dobrzeniu Wielkim pan Stanisław Domański jest nadal postacią rozpoznawalną w lokalnym środowisku, więc kolejnym aspektem jego wizyty były indywidualne spotkania, rozmowy i wspomnienia, co również było uwzględnione w planach związanych z jego przyjazdem i udziałem w wydarzeniu.

“Gdzie ta keja”– kulminacyjnym punktem programu był koncert szant w wykonaniu zespołu „A®MATOR” z Dobrzenia Wielkiego. Występ zaplanowano na tzw. złotą godzinę, która w dniu 8.09.2023 r. przypadała na czas od godz. 18:36 do 19:40. Złota godzina charakteryzuje się najlepszym światłem do robienia zdjęć, a zachodzące nad wodą słońce miało dodatkowo wzmocnić pozytywne doznania związane z odbiorem muzyki w naturalnej scenerii. Muzycy grupy „A®MATOR” wykonali szereg znanych, najpiękniejszych, ale również własnych, szant i piosenek turystycznych, co spotkało się z żywiołową reakcją publiczności, która wspólnie z zespołem odśpiewała kilka najpopularniejszych utworów. Dodatkowym celem organizacji koncertu było przekazanie mieszkańcom informacji, że w ich lokalnym środowisku funkcjonuje zespół specjalizujący się w twórczości związanej z szantami oraz piosenką turystyczną i poezja śpiewaną (trzon zespołu stanowią mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego).

“Morskie Opowieści” – na finał wieczoru zaplanowano jam session pod gwiazdami, którego celem było zachęcenie mieszkańców do wspólnego muzykowania, zarówno śpiewu, ale też w szczególności gromadnego akompaniamentu prowadzonego przez posiadaczy różnorodnych gitar (byli to głównie muzycy amatorzy). Motywem przewodnim tego punktu programu była najpopularniejsza z szant, czyli „Morskie Opowieści”, a odśpiewane zwrotki, intonowane na przemian przez muzyków: Jacka Jarosza z zespołu “Armator” i Grzegorza Mazura z grupy „Gregorio & Serpentinov”),, trudno by było zliczyć!

 

Scenariusz uzupełniała naturalna sceneria (las, woda, szeroka plaża, słońce, a późniejszym wieczorem rozgwieżdżone niebo), tematyczne dekoracje oraz stroje. Podczas całego wydarzenia panowała życzliwa i serdeczna atmosfera, a wręcz pozytywna więź między organizatorami i uczestnikami! Nastrój wieczoru budowany był z rozmysłem i konsekwencją, zgodnie z przyjętym scenariuszem, począwszy od głośnych i pełnych energii konkursów i animacji skierowanych do najmłodszych, poprzez aktywną rekreację dla całych rodzin, zdobywanie cennej i ciekawej wiedzy, aż po wieńczące dzień koncert i jam session. Budowaniu przyjaznej atmosfery sprzyjały wszystkie punkty programu, oparte na żywym kontakcie z mieszkańcami, naturalna konferansjerka, poczęstunek (kawa, herbata, napoje, ciasta, własnoręcznie przygotowana fasolka po bretońsku „Fasola Jacka Sparrowa” oraz ognisko!

Na każdym etapie realizacji organizatorzy byli otwarci na podpowiedzi i propozycje mieszkańców, co zaowocowało m.in. dodatkowymi, nieplanowanymi punktami programu, które dołączono do scenariusza już w trakcie imprezy: 1. występ dziewczynki (Amelia Mazur), która zaprezentowała publiczności Hobby Horse, nową i zyskującą dużą popularność dyscyplinę sportową dla dzieci, 2. występ Alfreda Poloka („Al Serpentinow”) lokalnej gwiazdy tańca serpentynowego (unikalnego w skali kraju), przy akompaniamencie i śpiewie Grzegorza Mazura (wspólnie tworzą duet „Gregorio & Serpentinov”), 3. spontaniczne afterparty przy ognisku, podczas którego szanty i utwory poezji śpiewanej były wspólnie z artystami wykonywane przez kolejne 2 godziny (w tym czasie trwały już prace porządkowe). Była to duża wartość dodana, świadcząca o tym, iż mieszkańcy bardzo życzliwie przyjęli nowe wydarzenie oraz zapragnęli wziąć w nim czynny udział także poprzez prezentację własnych umiejętności i dokonań.

Kultura przy Kafeju cz. II

“Dobrzeńskie spotkanie z Afryką” –

W dniach 22-23 września 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim odbyło się Dobrzeńskie spotkanie z Afryką.

Wydarzenie miało charakter dwudniowych działań na terenie Gminnego Ośrodka Kultury. W pierwszym dniu miały miejsce warsztaty bębniarskie dla uczniów szkół podstawowych z terenu miejscowości Dobrzeń Wielki. Przeprowadzono cztery godzinne lekcje dla czterech różnych klas (po 2 grupy z każdej ze szkół), podczas których uczestnicy poznali historię dawnych królestw Afrykańskich, ich tradycje, obrzędy i zwyczaje. Nauczyli się  podstaw gry na bębnach afrykańskich. W zajęciach wzięło udział około setki uczniów.

Na drugi dzień wydarzenia złożone były dwa bloki warsztatowe. Najpierw odbyły się  zajęcia z gry na bębnach djembe, a następnie lekcja tańca afrykańskiego. Zarówno pierwsza, jak i druga część spotkały się ze sporym zainteresowaniem. W obu warsztatach wzięło udział około 50 osób.

Podsumowując, Dobrzeńskie spotkania z Afryką miały bardzo miły i energetyczny przebieg. Frekwencja dopisała, a uczestnicy zajęć bardzo entuzjastycznie przyjęli oferowaną im formę spędzania czasu. Wyrażali wdzięczność za daną im możliwość doświadczenia tradycji afrykańskiej oraz uznanie za zorganizowanie tego typu wydarzenia przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Znaczna część z nich wyraziła chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach.

Kultura przy Kafeju cz. II 
“Kręcimy dla zabawy przy Odrze “ to kolejna inicjatywa mieszkańców. Fascynacji dwóch kółek 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ przygotowali propozycję trzech tras historyczno-przyrodniczych po terenie Gmina Dobrzeń Wielki.
Podczas pięknej słonecznej pogody 26 sierpnia 2023 spora grupa rowerzystów w praktyce sprawdziła trasy.
W ramach zadania przy Gminny Ośrodek Kultury Dobrzeń Wielki stanęła mapa tras z qr kodami.
Wydarzenie zorganizowano w ramach programu
“Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2023”

Kultura przy Kafeju cz. II 

ZAKOCHANI W GWIAZDACH

Za nami pierwsza inicjatywa lokalna pt. “Zakochani w gwiazdach”. w ramach inicjatywy odbyło się spotkanie z pasjonatem rozgwieżdżonego nieba Karolem Wójcickim. Pan Karol opowiedział uczestnikom co się dzieje na sierpniowym niebie. Można było zobaczyć księżyc oraz inne konstelacje gwiazd. Biorący udział w spotkaniu mieszkańcy zasypywali Pana Karola szczegółowymi pytaniami. 

Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2023

Kultura przy Kafeju

W ramach I części zadania przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. Diagnoza przeprowadzona będzie w czterech sołectwach : Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice i Kup. Chcemy aby objęła jak najszersze grono mieszkańców.

Zapraszamy Was na spotkania podczas których poszukamy potencjału kulturowego naszej Gminy

Sobota 25 marca godz. 16.00 Sala Wiejska w Kup

Niedziela 26 marca godz. 14.00 w Dobrzeniu Małym podczas jarmarku

godz. 15.00 Chróścice Sołtysówka

W poniedziałek 27 marca zapraszamy do Domu Kultury na godz. 18.00

HAFT DOBRZEŃSKI – “Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022”

 

Program Infrastruktura Domów Kultury
"Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnością"

Zadanie “Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

 

 

Nasze projekty

W ostatnim czasie realizowaliśmy projekt “Docenić przeszłość-lokalni bohaterowie Powstań Śląskich” w ramach EDUKO-Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Opolskie.
W ramach podjętej inicjatywy
📍 Młodzież z PSP z oddz.sportowymi w Dobrzeniu Wielkim zwiedziła Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św.Anny i uczestniczyła w lekcji muzealnej
📍Dr Adriana Dawid z Uniwersytetu Opolskiego poprowadziła prelekcję pt. “Śląsk-kultura, historia, ludzie”
📍odbyło się także spotkanie literackie -I Dobrzeńska Noc Poezji “Pod powstańczym niebem” połączona z projekcją filmu “Sól ziemi czarnej”
Szczególnie dziękujemy partnerom, którzy zaangażowali się realizację przedsięwzięcia
▶️Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
▶️
Związek Literatów Polskich Oddział Opole
▶️
Stowarzyszenie Opolskie Lamy

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Tytuł operacji:
                  „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach”

 

Program:                             Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Typ operacji:                     Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

 

Działanie:                            Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

 

Poddziałanie:                    Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

 

Całkowita
wartość

projektu:                            456 343,53 zł

 

Wartość

Dofinansowania:             281 634
zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

 

Realizacja
projektu:        2020 – 2021

 

Cel
realizacji

projektu:                            Celem
operacji jest zwiększenie dostępu mieszkańców do oferty kulturalnej poprzez
przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach

 

Efekt rzeczowy

Realizacji
projektu:         Zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w Chróścicach

 

Wskaźnik
rezultatu:        Liczba obiektów przebudowanych – świetlice i domy kultury – 1
szt.

 

Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach”

 

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00017-65170-UM0810057/19 z dnia 03 sierpnia 2020 r.
Najnowsze aktualności

Zaczynamy przygodę z EDUKO

  Już niebawem rozpoczniemy realizację projektu “Zbuntowani tacy sami”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Eduko-Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Rekrutacja rozpocznie się już w czerwcu, a działania zaplanowano na połowę lipca.  W projekcie postawiono na współdziałanie młodzieży sprawnej i tej z niepełnosprawnościami. Finałem będzie musical,

Czytaj więcej »

Zakup nowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

kwiecień

maj 2024

czerwiec
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1 maj
Brak wydarzeń
Events for 2 maj
Brak wydarzeń
Events for 3 maj
Brak wydarzeń
Events for 4 maj
Brak wydarzeń
Events for 5 maj
Brak wydarzeń
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6 maj
Brak wydarzeń
Events for 7 maj
Brak wydarzeń
Events for 8 maj
Brak wydarzeń
Events for 9 maj
Brak wydarzeń
Events for 10 maj
Brak wydarzeń
Events for 11 maj
Brak wydarzeń
Events for 12 maj
Brak wydarzeń
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13 maj
Brak wydarzeń
Events for 14 maj
Brak wydarzeń
Events for 15 maj
Brak wydarzeń
Events for 16 maj
Brak wydarzeń
Events for 17 maj
Brak wydarzeń
Events for 18 maj
Events for 19 maj
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20 maj
Brak wydarzeń
Events for 21 maj
Brak wydarzeń
Events for 22 maj
Brak wydarzeń
Events for 23 maj
Brak wydarzeń
Events for 24 maj
Brak wydarzeń
Events for 25 maj
Brak wydarzeń
Events for 26 maj
Brak wydarzeń
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27 maj
Brak wydarzeń
Events for 28 maj
Brak wydarzeń
Events for 29 maj
Brak wydarzeń
Events for 30 maj
Brak wydarzeń
Events for 31 maj
Brak wydarzeń
Skip to content